درباره ما

 

معلم مجازي

گروه آموزشي معلم مجازي با هدف ارتقا سطح دانش تحصيلات تکميلي و برقراري عدالت آموزشي جهت آموزش از راه دور و مجازي و برقراري کلاس آنلاين ايجاد گرديده است.

اين گروه متشکل از افراد نخبه دانشگاهي ميباشد و با شناسايي و نيازسنجي نيازهاي آموزشي جامعه دانشگاهي کشور در مقطع عمدتا کارشناسي ارشد و دکتري اقدام به برگزاري کلاس هاي آموزشي و آنلاين مي نمايد.

صاحب امتياز و دبير علمي