درخواست اجاره کلاس

در اين بخش به دانشجويان ؛ موسسات و مدرسين  گرامي فضاي آموزشي در تاريخ و ساعت مشخص خود اجاره داده ميشود. اگر دانشجو داريد اگر بدنبال برگزاري دوره و کلاس هستين و فضاي آموزشي نداريد ميتوانيد در معلم مجازي درخواست خود را ارسال نمايد و فضاي آموزشي ارزان و مطين با ابزارهاي آموزشي زياد اجاره نماييد.

 شما ميتوانند درخواست خود را  جهت اجاره کلاس در بستر سايت به ايميل سايت ارسال نمايند.

نام درس يا آموزش :

شرح آموزش :

تاريخ  و روز هاي برگزاري دوره:

مدت زمان  :

نام و نام خانوادگي متقاضي:

رشته و مقطع تحصيلي:

شماره تماس:

شهر محل سکونت:

دانشجو / مدرس/ موسسه

Virtualteacher2017@gmail.com

 

تلگرام ما

 

Virtualteacher_Support@

 

لازم به ذکر است کلاس شما بصورت غير حضوري بوده و شما ميتوانيد در منزل  ، محل کار و .. از طريق موبايل ، تبلت و کامپيوتر در کلاس شرکت نموده و براي اين منظور نياز به نصب هيچگونه نرم افزاري نداريد و در تاريخ و زمان مشخص از طريق سايت معلم مجازي وارد کلاس ميشود و مثل اسکايپ از راه دور آموزش استاد را ميبينيد. و همانند کلاس واقعي سوال خود را آنلاين ميپرسيد.