دکتر علی علیزاده

تخصص ها:
برق قدرت و کنترل
تاریخ عضویت:
26 آبان 1396

حوزه های فعالیت و تخصص
انرژی های تجدیدپذیر
مدیریت انرژی
ریزشبکه ها
شبکه های هوشمند
درایوها
کیفیت توان
شبکه های توزیع
پیل سوختی-سیستم خورشیدی-توربین بادی-ابرخازن و...
مکان یابی تولیدات پراکنده
تجدید آرایش شبکه توزیع
پایداری سیستم های قدرت


سوابق تحصیلی

دکترای برق دانشگاه امیر کبیر
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
کارشناسی دانشگاه کاشان