دکتر حجت قیمت گر

تخصص ها:
پردازش سیگنال و تصویر، داده کاوی
تاریخ عضویت:
24 مهر 1396

تخصص اینجانب در حوزه های زیر می باشد:
- پردازش تصاویر و سیگنال های پزشکی (EEG)
- پردازش تصاویر و داده های ماهواره ای (SAR)
- الگوریتم های تکاملی بهینه سازی
- شناسایی الگو
- آنالیز آماری و تخمین و آشکارسازی
- رمزنگاری تصویر
- مخابرات دیجیتال


مدارک:
- دکترای تخصصی مخابرات سیستم، دانشگاه صنعی شیراز

فعالیت ها:
- همکاری با دانشگاه خلیج فارس بوشهر
- همکاری با دانشگاه آزاد بوشهر