دکتر ستاره رضایی

تخصص ها:
پردازش تصویر، پردازش صوت، یادگیری عمیق
تاریخ عضویت:
28 مهر 1396

تخصص اینجانب در حوزه پردازش صوت و تصویر و به روز ترین الگوریتم ها شامل یادگیری عمیق (Deep Learning) برای پیاده سازی کاربردهای مختلف پزشکی و غیر پزشکی در پردازش داده های صوتی تصویری و ویدیو و همچنین کار با Big Data میباشد.


مدارک
دکترای - برق مخابرات - دانشگاه صنعتی شیراز
کارشناسی ارشد - برق الکترونیک - دانشگاه سمنان
کارشناسی - الکترونیک - دانشگاه کاشان


سابقه پیاده سازی کاربردهای پردازش صوت و تصویر در کاربردهای پزشکی و غیر پزشکی